E-kasa

Prepojenie taxametra s eKasou

 • Ponúkame Vám jedinečné riešenie eKasy pre taxislužby

Prepojením taxametra DIGITAX a ORP Elio (online registračnej pokladnice) si uľahčíte svoje podnikanie tým, že už pri tlači dokladu z taxametra prostredníctvom ORP Elio splníte povinnosti pre evidenciu tržieb podľa zákona o cestnej doprave a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Toto všetko iba jedným tlačítkom na taxametri!

Bližšie informácie dostanete na tel.č. 02 / 5596 07 93

Postup, ako požiadať o kód eKasy, nájdete TU.


elio miniPOS A6 Kasa

Certifikovaná mobilná pokladnička elio miniPOS A6 s atraktívnym vzhľadom, výkonnými funkciami a 5,5“ dotykovou obrazovkou. Obsahuje operačný systém Android 6 tlačiareň na 58 mm termo-papier a mobilné funkcie a to všetko v jednom zariadení spolu. S mobilným dátovým pripojením 3G , Wifi, bluetooth.

Vynikajúce riešenie pre taxislužby s automatickým zaevidovaním a zaslaním dokladu o zaplatenom cestovnom na finančnú správu.

 

!!! BEZ MESAČNÝCH POPLATKOV !!!
 • Elektronická pokladňa s priamou podporou eKasa
 • Prevádzka zadarmo a bez poplatkov
 • Intuitívne ovládánie
 • Podpora exportu a importu dát
 • Tlač cez certifikované CHDU
 • Možnosť posielania bločkov zákazníkom e-mailom
 • Automatické odosielanie v prípade výpadku Internetu
 • Prehladné a jednoduché nastavenie
 • Podpora rýchleho vkladania položiek
 • Žiadne obmedzenie počtu bločkov alebo položiek

Porovnajte si výhody a nevýhody spôsobu evidencie tržieb pre prevádzkovateľov taxislužby:

Virtuálna registračná pokladnica

 • zadarmo

 • Povinná tlač kópie účtenky o zaplatenom cestovnom, ktorá je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby a tie následne archivovať 10 rokov
  (zákon č. 56/2012 Z.z. §30 ods.(5) pís. f)
  (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
 • Zaevidovať tržby vo VRP je taxikár povinný vykonať následne po každom prijatí tržby, nie je možné sumu platenej ceny zaevidovať vo VRP neskôr, napr. po skončení smeny.
  (zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP)
  (usmernenie Finančnej správy pre taxislužbu)
 • Zákaz pripojenia externého zariadenia alebo softvéru k rozhraniu VRP pre prenos sumy - tržby (okrem tlačiarne)
  (zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP)
 • Pri zaevidovaní tržby prihlásenie sa do VRP pomocou mena a hesla alebo PIN kódu
 • Strata času pri manuálnom zadávaní tržby do VRP

Systém eKasa

Riešenie s prepojením taxametrov DIGITAX na ORP (ERP) alebo na rozhranie eKasa

Logo Digitax

 • Odpadá nutnosť archivácie kópií účteniek z taxametra
 • Jednoduchá tlač dokladu o zaplatenom cestovnom z taxametra, splnenie zákona č. 56/2012 o cestnej doprave a automatizované plnenie zákona č. 289/2008 o ERP
 • Vytlačenie jedného dokladu o zaplatenom cestovnom pre zákazníka
 • Zníženie administratívnych úkonov
 • Zníženie sumy za účtovné služby
 • Odpadá strata času pri zadávaní sumy do VRP hneď po prijatí tržby od zákazníka. Možnosť okamžitého vybavenia ďalšej objednávky.

 • Obstarávacia cena

eKasa TAXI