Zmena zákona - e-Kasa

Pripravujeme riešenia prechodu na eKasu a čoskoro ich zverejníme.
Podrobné porovnanie virtuálnej registračnej pokladne a systému eKasa nájdete tu na našej stránke.

Vážení zákazníci,

 

dňa 19.06.2019 v Národnej rade Slovenskej republiky schválili novelu zákona č.289/2008 Z.z.

 

Vládou avizovaná zmena zákona, ktorá bola prezentovaná v posledných dňoch aj v médiach, bola napokon ešte zmenená.

 

DOŠLO K VÝRAZNÝM ZMENÁM.

 

Povinnosť sa pripojiť na e-kasu je od 1. júla 2019 – táto povinnosť sa nezmenila.

 

Stanovili sa podmienky pre neuloženie pokuty za nepoužívanie ON-LINE REGISTRAČNEJ POKLADNICE. 
Tu sú stručné podmienky:

 

1/
Podnikateľovi, ktorý používa elektronickú registračnú pokladnicu, nebude do 31. decembra 2019 uložená pokuta, pokiaľ:
a) požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta v termíne najneskôr do dňa účinnosti zákona.

 

2/
Podnikateľovi, ktorému vznikla evidovať tržby od 1. apríla 2019 (a žiadnu ERP dovtedy nemal) nebude do 31. decembra 2019 uložená pokuta), pokiaľ:
a) požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta v termíne najneskôr do dňa účinnosti zákona,
b) eviduje tržby na paragóny.

 

Je dôležité si uvedomiť, že novela zákona rieši len kategóriu ON-LINE REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC.
Ak podnikateľ v rámci pripojenia sa na e-kasu hodlá prejsť z ERP na VRP (Virtuálnu registračnú pokladnicu) potom je povinný ju používať od 1.7.2019.